Persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, sturen geen mailings en/of nieuwsbrieven, en verkopen geen data aan derden.